Prince Albert Skills School

Competence and Dignity / Vaardigheid en Waardigheid

Een project van Mondibel vzw

Mondibel vzw is een ontwikkelingshulporganisatie die ruim 10 jaar actief is in Noord-Zuidwerking. Ze is opgericht in 2007 met als primair doel initiatieven te versterken in het belang van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Dit heeft geleid tot een jarenlange werking in Nepal, waar gewerkt werd aan de verbetering van de leefomstandigheden van kinderen die leefden onder de armoedegrens. De voorbije jaren is gekozen om initiatieven en projecten te steunen die duurzaam zijn en in het belang van de volledige gemeenschap. Scholenbouw, vormingswerk voor burgers, fondsen voor studenten, ziekenzorg… Met de fondsen die Mondibel vzw ter beschikking heeft, wordt gewerkt aan projecten in ieders belang. Eén van deze lange-termijn projecten is de Prince Albert Skills School in Zuid-Afrika; sinds begin 2020 zet Mondibel vzw zijn schouders mee onder dit prachtige project. Na het weeshuis in Nepal is PASS het 2de grote project dat wij volledig mee zullen begeleiden.

%d bloggers liken dit: